Там, където всичко е възможно, кавичките губят смисъла си.
office: +35924484084
e-mail: mailbox@kristalinchavdarov.net

Човешкото съзнание е обучено да забравя, Човекът забравя! Това е и голямото проклятие, както и големия дар. Дар, защото...

Posted by Kristalin Chavdarov on Thursday, March 24, 2022