Chat.az-moga.bg/Kristalin
Private: 00359 / 89 242 6666
E-mail:

Там, където всичко е възможно, кавичките губят смисъла си.