Там, където всичко е възможно, кавичките губят смисъла си.

office: +35924484084
e-mail: mailbox@kristalinchavdarov.net

... дори богатите вече не предизвикват завист. Те са дебели, грозни и недодялани, жените им си правят пластични...

Posted by Kristalin Chavdarov on Sunday, July 17, 2022